We Nurture Sindhi Culture and Respect All Religion and Cultures
Sh. Sanjay Lodha
(President)
Sindhi Society Noida
H.No 188 Ward 12, Setor 37 G B Nagar NOIDA   201303   Tel: 98100 77157
   Website: www.noidasindhis.com Email: president@noidasindhis.com
Executive Body of Noida Sindhi Society (2018-19)
President
Vice President
General  Secretary 
Treasurer
Social Secretary
Additional Secretary
Public Relation
Secretary
Sh. Sanjay Lodha
Kishore Kumar F Madhwani
Prem Prakash  Manghani
Sh. Shankar Lal Kalra
Sh. Anand Khubani
Sh. Prince Thakur
Mrs Prachi Dadlani
9930998899
9810077157

9312409227

9650997102
9811374883
9871264444
 

Sh. S.L Kalra Treasurer

title="" alt="" style="font-size: 15.2px" />

Chitra Sahjwani

Kishore Madhwani

Dr. H K Sahjwani

Mr Bhojraj H Santwani

Mr G G Bhagchandani

Mr Kapil Nathani

Mrs Mohini Kumar

Mr N D Haswani

Mr Anand Khoobani

Mr Prem Prakash

Mr. Vijay Keswani

Garva Se Kaho Ham Sindhi Hain


Office Bearers for year 2017-18

President:
Dr. H.K. Sahjwani,  0351, ATS Green Village Sector 93-A, Noida
9871679878 
Vice President:
Sh. Kishore Kumar F Madhwani, 188,  Sector   37,  
9810077157
Gen.  Secretary:
Mrs. Mohini Kumar, G- 83, Sector 25, Noida.  
9313624817
Treasurer:
Sh. Shankar Lal Kalra, B-137, Sect-122,  Noida. 
9650997102
Social Secretary:
Sh. G G Bhagchandani, 1702, Secor 29, Noida.
9811487234
Addl. Secretary:
Shri NK Rupwani, D- 78, Secot 27, Noida.
8130149755
Public Relation Secretary
Sh. Prem Prakash Manghani, 510/ 01, Govt.Hospital Campus, Sector 30, Noida.  9312409227

Ex Officio Executive Members.
  1. Dr. Murlidhar Bhawnani (Founder Member)
  2. Mr Wadhwani Founder Member
  3. Mr. Bhojraj Santwani
  4. Mrs Chitra Sahjwani (Ex. President 2012-14)
  5. Mr GT Bharani (Ex PRO 2014-16)
Sector Representatives-2017-18

Name (S/shri)

Sector

Phone No.

Name (S/shri)

Sector

Phone No.

Harish Chhablani

11

9899321041

Gurumukh Das Pohani

40

9311839069

VijaykumarKeshwani

12  & 22

9810754656

Nandraj Haswani

41

9911730044

Harish Thakwani

15

9899775805

Bhojrasj H. Santwani

43,46, 49

9312079713

Gobind T Bharani

17 & 19 (A Block)

 9711333356

Anand Khubani

47 & 48

9811374833

Rita Khanchandani

19 (B&C Blocks)

9717656540

Savitri M Bhawnani

50 -  F Blk     

9818145304

Vijay Kr Bhojwani

20

9810362095

Mahesh Chandwani

50 (Kailash Dham side)

9818145304

Laxmi Kaka

    21

9711005659

Satish Wadhwani

52, 53 & 61

9968248117

Jashanlal Kataria

23

9873509797

 Sunil Kumar Chandwani

55 & 56

9810048778

MohiniArun Kumar

25

9312259467

 S.C. Matani

62 & 66

9650993753

Lal Chand Kokal

26

9818984629

Kapil Nankani

71, 76 & 78

9899005793

Naresh K Mangtani

27

9560534014

 Hemraj Kosthani

82 & 93

9899005793

Pushpa H Wadhwani

28 ,29 & 30

8860411459

 Chitra Sahjwani

 93A

9871575104

GG Bhagchandani

29

9811487234

S L Kalra

119, 120, 122

9650997102

Rakesh Menghani

31 & 36

9810128496

Ramesh Ramchandani

Vasundra Enclave Delhi

9810890305

Prem Prakash Manghani

33, 44

9312409227

SeerumalAnand

Greater Noida

9654192912

Mahender Bachani

34, 51

9811987111

Kapil Nathani

_do_

9871366427

Kishore Kumar Madhwani

37

9810077157

Sunderdas Narsinghani

Ghaziabad

9456638008

 

 
Members Arena
Members List
Members Birthdays
Members Anniversaries
 
 


Society Documents

Registration Certificate

 
 
 
 
 
Garv Se Kaho Ham Sindhi Hain